Organizacija Gostujućih Programa

Kako je moje formalno obrazovanje Inženjer Organizacionih Nauka i gajim veliku ljubav prema ovom pozivu od 2015te godine redovno organizujem gostujuća predavanja različitih predavača na temu ličnog razvoja.

Osim toga što razumijem koliko je organizacija važan aspekst svakog poslovanja moja organizacija karakteristična je po tome što i sama primjenom svih tehnika za rad na sebi mogu da razumijem i prilagodim se raličitim predavačima koje dovodim „mojim ljudima“.

Kako prije svega radim u Crnoj Gori moji ljudi su svi oni otvoreni, pametni i dovoljno kritični pojedinci koji zanju da prepoznaju vrjednost rada na sebi kroz mnogobrojne metode ličnog  i profesionalnog razvoja pa je sa njim rad pravo uživanje.

Ako si profesionalac iz neke oblasti ili metode ličnog i/ili profesionalnog razvoja; ukoliko želiš dobiti profesionalu podršku kroz organizaciju svog predavanja, obuke ili treninga; ukoliko voliš raditi sa ljudima iz Crne Gore sada imaš priliku dobiti organizaciju koja će ti dati odskočnu dasku da tvoja svrha, talenat i iskustvo dođu do izražaja još više!

Pod organizacijom edukakitivnih događaja na temu ličnog razvoja postoji opcija saradanje u smislu:

  • Logističke podrške na terenu
  • Customer service podrške
  • Marketinške podrške
  • Specijalne podrške kroz oglašavanje preko Ghana & CO baze klijenata

Sa preko 5 godina rada na organizaciji edukativnih događaja, preko 200 obuka, informativnih predavanja, humanitarnih seminara i internacionalnih sertifikovcanih treninga i ogromnom željom da znanje i dalje širim i ljude u Crnoj Gori podržavam na njihovom ličnom putu ostajem vam sa zadovoljstvom na raspolaganju za saradnju!

Za sve detaljnije informacije, dogovor i specijalnu ponudu za Vas javite nam se!

 

NLP ORGANIZACIJA GOSTUJUĆIH PORGRAMA